LUBI IGAPÄEVAELUKS

Lubja baasil stabiliseerimistooted

Nordkalk Terra

Nordkalk Terra tooted on välja arendatud spetsiaalselt pinnase stabiliseerimiseks. Lubjapõhiste stabiliseerimistoodetega saab majanduslikult efektiivselt rajada tugeva ja vastupidava vundamendi kõikides pinnasetüüpides, isegi kõige nõudlikemates oludes.

Vastus väljakutseid esitavatele oludele

Need tooted sobivad nii märja kui pehme savipinnase stabiliseerimiseks ning võimaldavad ehitamist keerulisele pinnasele. Lubjapõhised stabiliseerimistooted pakuvad teiste meetoditega võrreldes keskkonnasõbralikku ja säästlikku lahendust. Tooteid sobib kasutada nii vai- kui ka mahustabiliseerimiseks.

Tooted nii süva- kui ka pinnastabiliseerimiseks

Stabiliseerimine on vundamendi tugevdamise meetod teede-, raudteede- ja kohalike konstruktsioonide ehituses ning vibratsioonikontrollis ja üleminekustruktuurides. Süvastabiliseerimine ennetab pinnase languseid ja parandab selle kandevõimet. Vaistabiliseerimiseks lisatakse pinnasele Nordkalk Terra lubjapõhist sideainet, mis kõvastudes moodustab vaia ja on tavaliselt 500-800 mm läbimõduga. Vaia sügavus varieerub vastavalt asukohale, keskmine sügavus on 10-15 meetrit. Mahustabiliseerimisel segatakse Nordkalk Terra lubjapõhist sideainet savisesse või turvasesisaldusega pinnasesse, kasutades ekskavaatorisse integreeritud varustust. Mahustabiliseerimisel saab töödelda pinnast umbes 5 meetri sügavuselt ning kasutades viimast tehnoloogiat, isegi 8 meetri sügavuselt. Pinnast saab ka kuivatada lubjaga, võimaldades masinatel liikuda ehitusplatsil.

LIIDER LUBJAKIVI ÄRIS

Nordkalk on juhtiv lubjakivi ettevõte oma koduturgudel. Tarnime mitmetele tööstustele vajalikke toormaterjale ning meie lahendused panustavad puhtasse õhku ja vette ning ka põllumajanduslike maade produktiivsusesse.