Lubi igapäevaeluks

Lubjakivi on vajalik toormaterjal

Filtrielemendid - lubi on võti

Nordkalk, Põhja-Euroopa juhtiv kõrgkvaliteediliste lubjakivi toodete valmistaja, ja Envairtec GmbH, laevanduse keskkonnatehnoloogiate spetsialist, pakuvad üheskoos usaldusväärset laevade suitsugaaside puhastamise lahendust. Laevadele välja arendatud väävliühendite sidumise meetod kasutab kustutatud lubja unikaalset võimet imada suitsugaasides olevaid väävliühendeid. Kustutatud lubi on graanulitena, et vähendada tolmamist ja teha absorbendi käsitlemine lihtsamaks.

Väävliemissiooni vähendamine laevanduses 

Paljud laevade omanikud hindavad hetkel võimalusi, et saada vastavusse väävlidirektiiviga, mille kohaselt on Läänemeres, Põhjameres ja Inglise kanalis sõitvate laevade kõrgeim lubatud kütuse väävlisisaldus 0,1%. Peamised alternatiivid, mille vahel laevandusettevõtted saavad valida, et vastata uutele nõuetele, on:

  • Võtta kasutusele kallim madala väävlisisaldusega kütus (<0,1% väävlit)
  • Investeerida laevadesse, mis kasutavad tulevikukütuseid (nt LNG)
  • Paigaldada väävlipüüdurid laevadele 

Vääveldioksiidi püüduri paigaldamine laevale on kulutõhus, sest see võimaldab jätkata odavama kütuse kasutamist, milles on suurem väävlisisaldus.

Hetkel on olemas kaks väävlipüüdurite lahendust: kuiv ja märg. Väävli eemaldamine kuiv väävlipüüduriga, mis kasutab kustutamata lubja absorbenti, on tõhus ja jätkusuutlik võimalus. Kuiv väävlipüüduri eeliseks on, et see ei põhjusta väävliemissiooni õhku või merre ning tulemuseks saadud lõpptoode on ümbertöödeldav.

Usaldusväärne absorbendi teenus Läänemere regioonis

Innovatiivne pöördpunkt absorbenti tarnivas teenuses sisaldab kõike alates tootmisest ja tarnimisest kuni kasutatud absorbendi taastamiseni. Absorbendi tarneid laevadele ja laevadelt viiakse läbi siloautodega või spetsiaalkonteinerites.

Nordkalk tagab kustutatud lubja graanulite kättesaadavuse laevatööstuse jaoks Läänemere ja Põhjamere piirkondades.

Kasutatud absorbent, mis koosneb peamiselt kipsist ja kaltsiumkarbonaadist, kogutakse kohe pärast laeva taastäitmist värske absorbendiga. Materjali on võimalik ümbertöödelda mitmes identifitseeritud taaskasutusvaldkonnas, näiteks tsemenditööstuses, põllumajandustehnoloogias ja erinevatel pinnasetöödel. Eesmärk on 100%-line ümbertöötlus. LIIDER LUBJAKIVI ÄRIS

Nordkalk on juhtiv lubjakivi ettevõte oma koduturgudel. Tarnime mitmetele tööstustele vajalikke toormaterjale ning meie lahendused panustavad puhtasse õhku ja vette ning ka põllumajanduslike maade produktiivsusesse.