Võtke meiega ühendust

Nordkalki asjatundlikkus Teie teenistuses

Sponsoreerimise ja toetuse avaldused aastaks 2017

Nordkalk sponsoreerib ja toetab riiklikke projekte ja tegevusi, mis püüdlevad rohelisema keskkonna ja jätkusuutliku arengu suunas, samuti üritusi ja projekte, mis on seotud meie ettevõttega. Kohalikul tasandil toetame laste ja noorte sportimistegevusi. Teisteks võimalikeks sponsorluse taotlejateks on õpilasorganisatsioonid ja kohalikud avalikud üritused. Sponsorluse koostöös rõhutame, et tegevus oleks kooskõlas meie väärtustega, samuti soovime rõhutada head vastastikust koostoimimist ja aktiivset koostööd.

Lisaks logo väljatoomisele loodame aktiivset kommunikatsiooni oma sponsorluse partneriga, näiteks avaldame hea meelega pilte ja uudiseid oma partnerist elektroonilistel kommunikatsioonikanalitel. Palun selgitada avalduses, mis teeb projekti/tegevuse/ürituse heaks sponsoreerimise sihtmärgiks.

Me ei sponsoreeri või toeta taotlejaid, kes on vastuolus meie väärtuste või keskkonnaalaste eesmärkidega, samuti ei sponsoreeri me erakondi või religioosseid kogukondi.

Sponsorluse avaldus


LIIDER LUBJAKIVI ÄRIS

Nordkalk on juhtiv lubjakivi ettevõte oma koduturgudel. Tarnime mitmetele tööstustele vajalikke toormaterjale ning meie lahendused panustavad puhtasse õhku ja vette ning ka põllumajanduslike maade produktiivsusesse.