Lubjakivi igapäevaeluks

Lubjakivi on vajalik toormaterjal

Ehitus

Lubjakivi on kõige laialdasemalt kasutatav ehitusmaterjal maailmas. Seda kasutatakse laialdaselt teede ehituses, betoonis ja teistes ehitusmaterjalides.

Infrastruktuur

Pinnase stabiliseerimine

Lubjapõhiseid stabiliseerimistooteid kasutatakse niiske ja pehme savipinnase stabiliseerimiseks ja nad võimaldavad teha ehitustöid väljakutseid esitavates olukordades. Lubjapõhiste stabiliseerimistoodetega saab majanduslikult efektiivselt rajada tugeva ja vastupidava vundamendi kõikides pinnasetüüpides, isegi kõige nõudlikemates oludes. Lubjapõhised stabiliseerimistooted pakuvad teiste alternatiivsete meetoditega võrreldes keskkonnasõbralikku ja säästlikku lahendust.

Nordkalk Terra®

Teedeehitus

Nordkalki lubjakivifillereid kasutatakse asfaldikattes täitematerjalina. Lubjakivifillerid parandavad märkimisväärselt asfaldi pikaajalist vastupidavust. Lubja kasutamine asfaldisegus täitematerjalina on kulutõhus lahendus, kuna lupjasisaldava asfaldi eluiga on pikem. Tööstuslikult toodetud lubjafiller on ka kõrge kvaliteediga, homogeenne ja keskkonnasõbralik toode. Uuringud näitavad, et lubjakivi on kõige usaldusväärsem ja vastupidavam täitematerjal asfaldi jaoks.

Nordkalki lubjakivi pulbrid

Killustik teedeehituseks 

Nordkalki killustikku kasutatakse mineraalasfaltsegude tootmiseks ning ka külmakaitsekihtideks, toestamiseks ja aluspõhjadeks. Seda kasutatakse ka suurima liiklusintensiivsusega teede ehitamiseks.

Nordkalki killustikku iseloomustab hea nakkumine asfaldiga, märkimisväärne kõvadus, kuubikujulisus ja külmumiskindlus, seda ka soolalahustes. Mehaaniliselt liitununa moodustavad nad sobival niiskustasemel ülemisi bituumenikihte kandva kihi. 
Kõik killustikud vastavad Euroopa standardite kõrgeimatele nõudmistele.

Täitematerjalid teedeehituseks

Ehitusmaterjalid

Lubjakivi pulber on kõige laialdasemalt kasutatav ehitusmaterjal maailmas. See tuleneb lubjakivi headest füüsikalistest ja keemikalistest omadustest. Lubi on kivi, seega see ei lagune, kahane ega paisu.

Nordkalki lubjakivi pulbri tooteid, mida tehakse valgest marmorist Soomes Pargasel, kasutatakse toodetes, kus on nõutud kõrge kvaliteet ja valge värv, näiteks valges krohvis ja mördis, valgetes betoonfassaadides, värvilistes pealispindades ja näiteks teekattemärgistusteks kasutatavas valges aines. Teisi Nordkalki lubjakivifillereid kasutatakse laialdaselt erinevates ehitustööstuse toodete toormaterjalides näiteks betoon, plaadid, bituumenpapp ja kiudtsementplaadid ning mörtides ja tasandusmaterjalides.

Kustutamata lupja vajatakse sideainena silikaattellistes ning kustutatud lupja igat liiki krohvides ja tasandusmaterjalides.

Loe rohkem

Killustik ehitustööstusele

Nordkalki killustikku kasutatakse kõrgkvaliteedilise betooni, betoontoodete, monteeritavate elementide ja parkettkivide tootmisel. Kõik killustikud vastavad Euroopa standardite kõrgeimatele nõudmistele.

Loe rohkem

LIIDER LUBJAKIVI ÄRIS

Nordkalk on juhtiv lubjakivi ettevõte oma koduturgudel. Tarnime mitmetele tööstustele vajalikke toormaterjale ning meie lahendused panustavad puhtasse õhku ja vette ning ka põllumajanduslike maade produktiivsusesse.